Mensen weten welke verandering ze willen zien. Elke dag maakt iedereen al op zijn/haar/X manier een verschil. Laat ons tonen dat politiek moet gaan over mensen die het verschil maken in hun club, straat, vereniging of wijk. Dichtbij, voor elkaar en met een positieve blik naar de toekomst. Dat is wat ons allemaal verbindt, los van media, machtsspelletjes en aankondigingspolitiek.

Het Kan Zonder Slogan.

In Diest kiezen de inwoners voor een nieuwe positieve aanpak. Onze gemeente verdient minder slogans en meer actie.

Kinderopvang

 • We streven naar een gegarandeerde plek voor elk kind in onze stad vanaf de leeftijd van 1 jaar.
 • We ondersteunen initiatieven die kinderopvang of speelpleinwerking aanbieden.
 • Elke kinderopvang moet toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking, ook in de vakantie.

Seniorenhuisvesting

 • We willen een breed en bekend pakket van thuiszorgdiensten aanbieden zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen;
 • We willen meer investeren in woningen voor ouderen en alleenstaanden;
 • We zorgen voor extra plaatsen in woonzorgcentra.
 • We nemen maatregelen om een opname in een woonzorgcentrum betaalbaar te houden.

Kansarmoede

 • We werken samen met het verenigingsleven om signalen van armoede op te pikken;
 • We ondersteunen plaatselijke initiatieven zoals ‘moeders helpen moeders’, plaatselijke voedselbedeling, enzovoort;
 • We pakken de wachtlijsten voor schuldhulpverlening aan. We onderzoeken de mogelijkheden van schuldhulpverlening door het OCMW en geven meteen ook praktische informatie mee.

Verkeersveiligheid

 • We volgen het STOP-principe en bouwen een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert;
 • We zetten specifiek in om het verhogen van de mobiliteit van minder mobiele en kansarme inwoners;
 • We streven ernaar om binnen de gemeente het aantal slachtoffers tot een minimum te herleiden.

Duurzaamheid

 • We maken onze stad groener door o.a. samen te werken met natuurverenigingen;
 • We voeren een toekomstgericht energiebeleid waarbij we van Diest een zuinige stad willen maken;
 • We dragen als lokaal bestuur bij aan de groene jobs van de toekomst;
 • We worden een klimaatneutrale stad

Ruimtelijke ordening

 • We strijden tegen verkrotting een leegstand van woningen door o.a. eigenaars aan te moedigen om ongeschikte of onbewoonbare woningen te renoveren door middel van premies;
 • We willen kwaliteitsvolle woningen garanderen;
 • We ontwikkelen binnen het sociale woningspatrimonium nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen en co-housing;
 • Wij gaan voor een maximale inbreiding.